Wie zijn wij

Boeddhistisch Centrum Amsterdam

Het Boeddhistisch Centrum Amsterdam maakt deel uit van de wereldwijde Triratna Buddhist Order and Community.

Het Centrum in Amsterdam biedt activiteiten aan voor zowel mensen mét als zonder ervaring in meditatie en kennis van het boeddhisme. Onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, levensovertuiging, etc. Mocht je meer willen weten, dan staan we je graag te woord per telefoon, e-mail of persoonlijk in ons Centrum. Loop gerust een keer langs of vul het contactformulier in, dan nemen wij contact met je op.

Ons centrum in Amsterdam telt circa 40 actieve sangha leden , met daaromheen een kring van mensen die zich bij ons centrum betrokken voelen.

Het Centrum van Amsterdam is georganiseerd conform de structuren in Triratna:

  • De (spiritueel) voorzitter/directeur: Parina
  • Het bestuur: Arthamitra, Mariëtta, Akasasuri en Gerda
  • De mitraconvenors: Maitridaya (vrouwen) en Arthamitra (mannen). De mitraconvenors hebben contact met de mitra’s en mensen die erover denken mitra te worden. Ze organiseren activiteiten en studie mogelijkheden.
  • Teams: voor het verzorgen van de schrijn, voor het schoonmaken en onderhouden van het Centrum en de tuin, voor de boekwinkel, voor de PR en communicatie. Deze teams bestaan uit vrijwilligers die ons helpen bij de werking van het boeddhistisch Centrum.

Triratna

De Triratna Boeddhistische Orde en Beweging is een wereldwijde beweging van mensen die zich proberen te verbinden met de leer van de Boeddha onder de omstandigheden en uitdagingen van onze moderne samenleving. We zijn geen monniken, ook geen leken, maar gewoon boeddhisten in verschillende stadia van toewijding en ontwikkeling. Naar ons beste vermogen nemen we de ethische normen van de leer van de Boeddha in acht.

Triratna, een term uit het Sanskriet, betekent ‘de drie juwelen’ of ‘de drie kostbaarheden’: (dat zijn) de Boeddha, de Dharma (zijn leer) en de Sangha (de gemeenschap van hen die zijn leer beoefenen). Voor toevlucht gaan naar deze drie juwelen, ze centraal stellen in je leven, maakt je, volgens Sangharakshita,  de stichter van de Triratna Boeddhistische Beweging en Orde, tot boeddhist. Bij alles wat de Triratna Boeddhistische Beweging doet is dit ‘voor toevlucht gaan’ het centrale principe.
In onze stadscentra onderwijzen we meditatie, bestuderen we samen de leer van de Boeddha, en ondersteunen we elkaar in onze beoefening. Sommigen van ons leven in een woongemeenschap, sommigen hebben een gezin, sommigen wonen alleen. Sommigen hebben een baan en sommigen houden zich fulltime bezig met activiteiten binnen de beweging.   

In de tijd van de Boeddha waren er geen massamedia, was er geen internet, geen televisie. De Boeddha hoefde zich ook geen zorgen te maken om globalisering of opwarming van de aarde. Wij vinden het belangrijk te onderzoeken hoe zijn ideeën over het menselijke potentieel nog steeds van cruciaal belang kunnen zijn, hoe boeddhisten vanuit sociaal betrokkenheid kunnen bijdragen aan een betere en gezondere samenleving.
In de afgelopen 50 jaar is er in de Triratna boeddhistische gemeenschap veel veranderd. Sangharakshita heeft de verantwoordelijkheid voor de spirituele vitaliteit van onze beweging aan zijn leerlingen overgedragen. We zijn in een fase van groei en tegelijkertijd consolidatie: lerend van en voortbouwend op onze geschiedenis ontwikkelen we ons tot een brede, volwassen en ervaren spirituele gemeenschap die een belangrijke rol wil spelen bij het brengen van het boeddhisme naar het westen. Onze beweging is een oecumenische beweging, niet gelieerd aan of afgestemd op een bepaalde boeddhistische traditie of school, maar selectief puttend uit de hele stroom van boeddhistische inspiratie. Er zijn nu Triratna centra in 27 landen verspreid over de wereld. In Nederland zijn er centra in Amsterdam en Arnhem, activiteiten in andere plaatsen en in Zeeland bouwden we in samenwerking met het boeddhistisch centrum van Gent, België, ons eigen retraitecentrum.