Vollemaanavonden

De Boeddha en zijn leerlingen kwamen elke vollemaanavond samen. Wij zetten deze traditie voort.  We mediteren, luisteren naar het sutta (of een deel ervan) en onderzoeken wat de betekenis is, voor ons leven nu.  Met de drievoudige poeja waarin we de Boeddha, Dharma en Sangha eer betuigen, sluiten we de avond af.

Het programma is van 19:30 – 21:30 uur.

Maandag 9 maart: Mangala Sutta (Khp5) 

In dit sutta vertelt de Boeddha aan zijn volgelingen en met name aan zijn lekenvolgelingen, hoe zij kunnen leven zodanig dat ze onder alle omstandigheden welzijn bereiken.  In die tijd dachten veel mensen nog dat zegeningen (welzijn) vooral te bereiken waren door het uitvoeren rituelen en het brengen van offers. De Boeddha noemt bijvoorbeeld dat welzijn te bereiken is door goed gesproken woorden te spreken, door te zorgen voor vader en moeder, door verdraagzaam en dankbaar te zijn. 

We bekijken de adviezen van de Boeddha:  hoe kunnen we deze vertalen naar ons huidige leven?  En hebben we er vertrouwen in dat ze werkelijk bijdragen aan meer welzijn voor onszelf, onze familie, de sangha, de wijdere wereld?  

Met Parina (en waarschijnlijk met Jan de Breet)

 

Zondag 9 februari: Kalama Sutta   (AN 3.65)

De Kalama sutta start zo ongeveer met de kernzin “ Waarde Gautama, wie van deze geëerde monniken en priesters spreekt de waarheid, en wie spreekt leugens?”

En dat is een vraag die nog steeds zeer actueel is. Wat moeten we van anderen aannemen op het gebied van psychologie en spiritualiteit? Kun je uitvinden hoe de dingen in elkaar steken? Gezamenlijk lezen we stukjes uit deze sutta en proberen “iets” van een antwoord te vinden.

met Ujukarin

Donderdag 9 april: Karaniya Metta Sutta  (SN 1.8)
met Manjudhi

Donderdag 7 mei: Kosambiya Sutta  (MN 48)
met Ujukarin

Vrijdag 5 juni: Culagosinga Sutta  (MN 31)
met Arthamitra 

Voor info:

mail: info@bcatriratna.nl
of bel: 020-6327795