Triratna

Ontstaan Triratna

De Triratna Boeddhistische Beweging is in 1967 opgericht (onder de naam VWBO) door Sangharakshita, een Engelsman die op de leeftijd van 18 jaar in 1943 naar India vertrok en zich daar als boeddhistische monnik meer dan twintig jaar verdiepte in verschillende vormen van het boeddhisme.

Over het boeddhisme wordt wel gezegd dat het de kleur of uitingsvorm kan aannemen die past binnen de cultuur en omstandigheden waarin het tot bloei komt. De essentie van het boeddhisme, de visie van de Boeddha blijft tegelijkertijd wel hetzelfde. De Triratna Boeddhistische Beweging en haar oprichter Sangharakshita ontwikkelden een hedendaagse vorm van boeddhisme, uitgaande van de essentie van de leer van de boeddha, afgestemd op de spirituele behoeften van mannen en vrouwen in de huidige moderne samenleving. De Triratna Boeddhistische Orde vormt het middelpunt van de Triratna Boeddhistische Beweging. In veel landen over de hele wereld is het nu mogelijk om in contact te komen met vormen van boeddhisme die allemaal hun oorsprong hebben in oosterse landen. Lees meer over de geschiedenis.

Boeddhisme in een moderne samenleving

De levenswijze binnen de moderne samenleving heeft een gigantisch effect op ons. Onze huidige geïndustrialiseerde maatschappij is nog nauwelijks te vergelijken met het India van 2500 jaar geleden, waar de Boeddha leefde. Dit betekent voor ons zowel nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe moeilijkheden, zoals de gejaagdheid van het bestaan. Triratna probeert een antwoord te vinden op deze veranderingen, zodat er een vorm van boeddhisme ontstaat aangepast aan deze tijd. Tegelijkertijd zijn we voorzichtig genoeg om de Boeddha ‘niet met het badwater weg te gooien’.

De essentie van het boeddhisme is universeel en onveranderlijk en dat is hetgeen wat Triratna tracht uit te dragen. In het huidige Westen zijn we de erfgenamen van de volledige boeddhistische traditie. Triratna beperkt zich niet tot één van de vormen van boeddhisme zoals deze in het Oosten ontstaan zijn, zij laat zich inspireren door alle tradities. Ons streven is om gebruik te maken van die methoden die behulpzaam zijn voor de vervulling van de spirituele behoeften van de hedendaagse westerse mens.

Triratna wereldwijd

Triratna heeft nu meer dan 70 stads- en retraitecentra in zo’n 20 landen wereldwijd. Haar radicale en vernieuwende benadering van het boeddhisme inspireert steeds meer mensen op vijf continenten.

Leefstijl

Sangharakshita benadrukt sterk het principe van een uitgebalanceerde benadering van het spirituele leven. Dit betekent dat iedereen binnen Triratna op eigen wijze en met eigen intensiteit mediteert, studeert en op retraite gaat en dit alles zo goed mogelijk in harmonie met het leven van alle dag. Verder verkiezen velen binnen Triratna om te wonen in boeddhistische woongemeenschappen en te werken in door Triratna opgezette bedrijven die gebaseerd zijn op het boeddhistisch principe van ‘het juiste levensonderhoud’. Ook worden er boeddhistische festivals georganiseerd, waarin rituelen en devotie een belangrijke plaats innemen.

Hechte gemeenschap

Triratna groeit niet alleen in omvang, maar is ook bezig met een proces van verdieping en is blijvend op zoek naar nieuwe wegen die ervoor moeten zorgen dat het boeddhisme in de huidige wereld wortel schiet en zich stevig verankert. Dit proces wordt vooral geleid door meer dan 1800 ordeleden wereldwijd die samen een hechte gemeenschap vormen – een gemeenschap die zich tot taak heeft gesteld de idealen van het boeddhisme toegankelijk te maken voor iedereen.