Studiegroepen

Er zijn al verschillende studiegroepen rondom diverse boeddhistische thema’s. Als je al een tijdje naar ons centrum komt en je wilt je meer verdiepen in de dharma, laat het ons dan even weten. Bij voldoende interesse starten we dan een nieuwe studiegroep. Je kunt ons ook mailen hierover: info@bcatriratna.nl


We bestuderen dit boek tijdens zeven vrijdagochtenden in het BCA, één keer per twee weken, van 11.00 tot 12.30, dus na de ochtendmeditatie.

De data zijn:
Vrijdag 11 september
Vrijdag 25 september
Vrijdag 9 oktober
Vrijdag 23 oktober
Vrijdag 6 november
Vrijdag 20 november
Vrijdag 4 december

Aanmelding: via info@bcatriratna.nl

De groep wordt begeleid door Manjudhi, die het boek heeft vertaald.

Kosten: 70 euro voor 7 bijeenkomsten, inclusief studiemateriaal (hier valt het boek zelf dus niet onder); dit materiaal bestaat uit samenvattingen van de afzonderlijke hoofdstukken en vragen ter reflectie). Je mag meer betalen, maar minder mag ook.

Je bedrag kun je voor aanvang van de studiegroep overmaken op betaalrekening NL98INGB0002498334 t.n.v. Stichting BCA Tritana, onder vermelding van ‘Studiegroep Kantelpunten’.

Het is wenselijk dat je als deelnemer alle bijeenkomsten bijwoont.

Maximaal aantal deelnemers: 6, inclusief begeleiding (vanwege de afstandsmaatregelen).

Studiegroep Kantelpunten

In september 2020 start een (echte, dus niet online) studiegroep over het boek Kantelpunten van Joan Halifax.

Joan Halifax is een Amerikaanse zenleraar die o.a. bekend is geworden door haar werk met mensen in de laatste fase van hun leven. In Kantelpunten (Standing at the Edge) bespreekt ze welke problemen we tegenkomen als we ons inzetten voor anderen. Ze doet dit aan de hand van vijf thema’s: altruïsme, empathie, integriteit, respect en inzet, met compassie als overkoepelend principe. Waar wordt altruïsme ongezond en minder effectief, waar veroorzaakt empathie lijden en uitputting, waar wankelt onze integriteit, waar kan respect omslaan in respectloosheid en waar schieten we door in onze inzet? Deze overgangen van positief/effectief naar negatief/ineffectief noemt ze kantelpunten, en die ziet ze als belangrijke leerprincipes voor mensen die zich willen inzetten voor hun omgeving.

Het boek is praktisch, bevat veel persoonlijke ervaringen van een wijze vrouw en geeft geen pasklare oplossingen, maar nodigt uit tot reflectie op de eigen ervaring en kan bijzonder leerzaam zijn!

Aanschaf van het boek is noodzakelijk. Volledige titel: Joan Halifax, Kantelpunten: bevrijding op het snijpunt van angst en moed, Asoka 2020, ISBN 978 90 5670 397 4. Het is te verkrijgen via boekhandel of internet en de prijs is 29,95 euro.