Verklaring tegen geweld

Vrienden in de sangha,

Het Boeddhistisch Centrum Amsterdam onderschrijft onderstaande publieke verklaring door de eerwaarde Urgyen Sangharakshita, stichter van Triratna m.b.t. het geweld in Myanmar.

 Verklaring betreffende het door Boeddhisten geleide geweld
tegen Moslims in Birma/Myanmar 2017

Als Boeddhist ben ik faliekant tegen de aanmoediging tot geweld en discriminatie ten opzichte van Moslims In Birma, of waar dan ook, in naam van het Boeddhisme.

Geweld en discriminatie door Boeddhisten ten opzichte van niet-Boeddhistische minderheden komt ook voor in andere landen, waaronder Sri Lanka.

Voor zulk geweld bestaat geen Boeddhistische rechtvaardiging. De deelname aan of het aanzetten tot geweld gemotiveerd door haat en vooroordeel gaat tegen de leer van de Boeddha in en is fundamenteel in strijd met de Boeddhistische ethische principes en monastieke geloften.

De vijf ethische voorschriften onderricht door de Boeddha drukken met name het principe van ahimsa, geweldloosheid, uit. Ze sporen aan tot training in mededogen – in gedachte, woord en daad.

Verder spoorde de Boeddha zijn volgelingen aan tot het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid  – niet alleen voor hun familie of etnische groep, maar ook voor vreemdelingen en voor hen met wie we meningsverschillen of ruzie hebben.

In overeenstemming hiermee

*  spoor ik alle Boeddhisten, met inbegrip van mijn Birmese broeders en zusters, aan om samen met mij uiting te geven aan onze afkeer van geweld geleid door Boeddhisten.

*  Ik spoor de Birmese Boeddhistische leiders aan alles te doen wat in hun macht ligt een halt toe te roepen aan het anti-Moslim geweld in hun land.

*  Ik spoor ook de Birmese Boeddhistische leiders aan díe Boeddhistische monniken ter verantwoording te roepen die hebben aangemoedigd tot of deel genomen hebben aan geweld of discriminatie, fysiek of verbaal.

*  Ik roep de regering van Myanmar (Birma) op om onderstaande toe te staan:
– Vrijheid van beweging voor alle burgers met inbegrip van Moslims.
– Onbeperkte toegang tot humanitaire hulp voor alle verdreven burgers.
– Onmiddellijke vrijlating van alle gedetineerde Moslims tenzij beschuldigd van internationaal erkende misdaden.

Ondertekend,

Venerable Urgyen Sangharakshita, stichter van de Triratna Boeddhistische Orde, GB
Dhammachari Amrutdeep, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor & orde convenor, India
Dharmachari Dhammarati, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB en USA
Dharmachari Mahamati, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB
Dharmacharini Parami, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB, Spanje en Latijns Amerika
Dharmachari Saddhaloka, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB
Dharmachari Subhuti, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB en India
Dharmacharini Vijaya, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, privaat preceptor, India

 

Sponsor Arthamitra t.b.v. een bijdrage aan de verhuiskosten van BCA Triratna

Op zondag 15 oktober loopt Arthamitra de halve marathon van Amsterdam.

Je kunt hem helpen super gemotiveerd aan de start te verschijnen als je een bepaald bedrag per afgelegde kilometer zou willen toezeggen. Het zou hem sterken en ook het Boeddhistisch Centrum Amsterdam, want daar wil hij de opbrengst aan ten goed laten komen, om zo de kosten van de verhuizing en alles wat daar bij kwam kijken enigszins te verzachten.

Als tegenbeloning krijg je na afloop nog een aardig verslag van de inspanning.

Als je wilt ondersteunen, geef even je naam en het bedrag per kilometer door aan info@bcatriratna.nl, dan sturen wij je zijn banknummer als hij over de finish is.

Zondag 1 oktober vervolg op het thema over “Werk” tijdens de Thema ochtend

Zondag thema ochtend met Wineke en Matthijs inloop tussen 10:00 en 10:30.

Tijdens deze ochtenden praten we over een ‘levens’ thema zoals “De kracht van alleen zijn”, “Wat is mijn motivatie?”, “Waarom durf ik geen keuzes te maken?”, “Hoe kan ik omgaan met mijn geld zodat het goed voelt” etc..

We eindigen elke keer met een meditatie. Tussen 12:00 en 13:00 bieden we  een lunch aan.

Thema zondag 1 oktober: “Werk: hindernis of hulpmiddel op het spirituele pad?”.  Ben je zo druk met werk, dat je niet toekomt aan mediteren? Of vind je werken juist een uitgelezen kans om boeddhistische lessen in de praktijk te beoefenen? Speciale gast: Jayavajri.

Kosten: We zouden de activiteiten van het Boeddhistisch Centrum graag voort blijven zetten en vaker kunnen ‘trakteren’ op een lunch daarom vragen wij een vrijwillige bijdrage (dana).

Aanmelden: graag email naar matthijs.post21@gmail.com maar niet verplicht.

Zondag 1 oktober 14:00-16:00 Mantra zingen bij BCA

Het zingen van een mantra is een van de vormen van meditatie. In plaats van de focus op de adem, metta of een object wordt er gefocust op het reciteren van een zin.
De mantra’s die we zingen komen veelal uit de Triratna-traditie, maar soms kiezen we voor een andere mantra.
Om de uitwerking van het zingen van mantra’s zoveel mogelijk ruimte te geven, zal de bijeenkomst buiten het 108x zingen van de mantra’s vooral in stilte verlopen.

O.l.v. Renate en Puck