Nieuw en wil leren mediteren

Hoe kan ik leren mediteren?

Hoewel je al veel over onze 2 basismeditaties kunt vinden op onze website, kun je ook naar de introductieworkshop (zie agenda vanaf zondag 10 april 2019) komen.

Bij de Triratna-beweging beoefenen we vooral twee meditaties: de ademhalingsmeditatie, waarin gewaar zijn van de adem centraal staat, en de Metta Bhavana, een meditatie waardoor we een vriendelijke houding naar onszelf en anderen proberen te ontwikkelen.

Ook geven we instructies over de meditatiehouding en natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. Lees hier meer over de introductie.

Wanneer kan ik in het Boeddhistisch Centrum Amsterdam mediteren?

Inloopmediteren: (geen instructie)
Dinsdagochtend: 07:30-08:15 uur en/of 08:30-09:15 uur

Vrijdagochtend: 08:30-09.15 uur en/of 09:30-10:15 uur

cursus leren mediteren
Zaterdag 1 febr., zondag 23 febr., zondag 8 maart en zaterdag 28 maart
(klik hier voor meer info)

Themaochtend:
Elke eerste zondag van de maand mediteren we een half uur tijdens de  themaochtend.

Kosten voor al deze meditatiemomenten op basis van vrijgevigheid (dana)

Toelichting op bovenstaande

Het hele jaar door mediteren we gezamenlijk op dinsdag- en vrijdagochtend. We geven dan geen meditatie-instructie, dus als je wilt meedoen, is het raadzaam alvast kennis te hebben gemaakt met onze twee belangrijkste meditatievormen (zie boven). Iedereen is welkom. Je kunt naar keuze één of twee keer mediteren en tussen beide meditaties in kun je binnenkomen of weggaan.  Na afloop drinken we meestal samen koffie in een gezellig cafeetje in de buurt.

Daarnaast bieden we maandelijks op zaterdag de gelegenheid om een langere tijd samen te mediteren, namelijk van 10:30 uur tot 13:00. Dan doen we afwisselend zitmeditaties en loopmeditaties en luisteren we naar korte boeddhistische teksten.

Meditatie beter dan chips en chocolade?

Als je behoefte krijgt aan eten, drinken, winkelen of wat dan ook, kun je je  afvragen: heb ik dít nu nodig? Vaak gaan onze echte verlangens schuil achter grijpen naar chips, chocola, mooie kleren enz.

Als je weer een drang tot “grijpen” voelt, wordt je hier dan van bewust en probeer vijf minuten in stilte te gaan zitten. Wat ervaar je? Welke gedachten gaan er door je heen? Welke emoties zijn er aanwezig? Neem ze waar. Laat ze er zijn. Geef ze de ruimte.

Verandert er iets?

Dit is oefenen in gewaarzijn (mindfulness), ofwel meditatie.