Meditatie

Veel aspecten van ons leven hebben we niet onder controle. Doordat we willen dat mensen of situaties anders zijn dan ze zijn, creëren we vaak zelf onze problemen. Want de werkelijkheid voegt zich  zeker niet altijd naar onze wensen.

Leren

We kunnen echter leren om anders met die weerbarstige werkelijkheid om te gaan. Mediteren houdt in dat we ons er scherper van bewust worden dat we op elk moment kunnen kiezen hoe we reageren op mensen en situaties. We hoeven niet automatisch telkens weer dezelfde negatieve gedachten en gevoelens in onszelf te laten opkomen. We kunnen leren om onze geest van binnenuit te veranderen en ons oefenen in vriendelijkheid, geduld en begrip.

Een ruimer perspectief

Door via meditatiebeoefening een punt van verstilling in ons leven te creëren, ontdekken we wie we zijn, los van de drukte in ons hoofd en het wellicht drukke leven dat we leiden. Zo krijgen we meer zicht op onze patronen en gewoonten en leren we om binnen een ruimer perspectief in het leven te staan.

Mensen mediteren om heel verschillende redenen. Sommigen willen hun concentratie verbeteren ten behoeve van hun werk, studie, sport of wat dan ook. Anderen zijn op zoek naar rust en kalmte. En weer anderen verlangen naar antwoorden op fundamentele levensvragen. Bij dit alles kan regelmatige meditatiebeoefening ons helpen.

Basismeditaties

Er bestaan talrijke verschillende meditatievormen. Binnen BCA Triratna onderrichten we in eerste instantie twee basismeditaties die teruggaan tot op de historische Boeddha. Deze zijn ‘gewaarzijn van de ademhaling’ en de meditatie van ‘liefdevolle vriendelijkheid’ (Metta Bhavana).