Meditatie-thema dag

Soms wordt er gezegd dat het doel van boeddhistische beoefening is om inzicht te verwerven in de ware aard der dingen, en eigenlijk is dit ook zo. Maar de aard van dat inzicht is niet een algemeen, abstract, begrijpen en het komt niet zomaar. Er is veel voorbereiding voor nodig: allereerst moet men zijn/haar bewustzijn helder maken. (..) Volgens de boeddhistische traditie kan heel veel van deze voorbereiding het beste gedaan worden door een krachtige en creatieve meditatiebeoefening”.         uit:  Met gewaarzijn leven, Sangharakshita, pagina 9

Tijd:

De ochtend begint om 10.30 (welkom vanaf 10.15) en eindigt om 12.30.

De middag begint om 13.30 en eindigt om 15.30 u

Lunch is vanaf 12.30-13.30. Wij zorgen voor soep. Je kunt iets meebrengen om te delen.

Je kunt de hele dag komen of een dagdeel. Iedereen is welkom bij de lunch. Op 19 februari kun je alleen voor de hele dag komen.

Kosten:

We bieden deze dagen aan op basis van Dana (vrijgevigheid) . Onze suggestie voor de hele dag is 25 euro. Je kunt je bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL98 INGB0002498334, via de donatieknop op onze website of contant in onze danaschaal. Alvast bedankt, zeer gewaardeerd!                      

Aanmelden:
Graag uiterlijk de zaterdag voorafgaand aan de meditatie-en themadag  via info@bcatriratna.nl   

Informatie/vragen: info@bcatriratna.nl   of tel. 020-6327795

Zondag 30 april : Care for self and care for the world. With Jaychitta (ENG). For more info see the calendar. It is for the whole day, so this time no option for half a day.

Zondag 28 mei: de weg van Thee. Met meditatie en gedichten in de ochtend en in de middag de theeceremonie ‘Triratna stijl”.

Voor wie:

De dag is open voor iedereen die bekend is met en zich betrokken voelt bij ons centrum.

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland


“It is sometimes said that the aim of Buddhist practice is to attain insight into the true nature of
things, and that is fair enough, in a way. But the nature of that insight is not a general, abstract
understanding, and it will not come about by chance. A great deal of preparation is needed- first to
clarify one’s own consciousness (…) And according to tradition, much of this preparation is best done
through the vigorous and creative practice of meditation”

“Living with awareness”, Sangharakshita, page 7

Time:
The morning starts at 10.30 (welcome from 10.15) and ends at 12.30. The afternoon starts at 13.30
and ends at 15.30. Lunch is from 12.30-13.30. We will provide soup and we encourage you to bring
something to share. You can come all day or for part of the day. Everyone is welcome at lunch.

Cost:
On the basis of dana (voluntary donation). Our suggestion for the whole day is €25,00You can use the donation button on our website, or
transfer the your dana to our bank account rekeningnummer NL98 INGB0002498334 (stichting BCA
Triratna) or leave your dana in the danabowl in our centre. Thank you very much, very much
appreciated!

Booking:
Please book at latest on the Saturday before info@bcatriratna.nl

Information/questions:
info@bcatriratna.nl of tel. 020-6327795

Dates: March 19th

Who is this suitable for?
The morning is all about meditation: it is suitable for anyone who knows both of the Triratna
beginner meditations (mindfulness of breathing, Metta Bhavana).

The afternoon is open to everyone: different members of the Sangha will share their practice and
aspects of their spiritual journey in a unique and creative way.

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland