Giften geven

Eenmalige of periodieke schenking aan Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna

Eénmalige schenking aan BCA Triratna

Wilt u éénmalig geld schenken aan de Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna, dan kan dat fiscaal voordelig door een storting naar rekeningnummers NL98INGB0002498334.

Het dagafschrift van uw bank of een kwitantie van onze kant is in Nederland een voldoende bewijs voor de Nederlandse fiscus. Deze schenking valt onder de fiscale aftrek mits u minimaal 1% van uw belastbaar inkomen weggeeft. Zie de website van belastingdienst voor meer informatie.
Periodieke schenking aan Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna

Periodieke schenking aan BCA Triratna

Overweegt u de stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna voor minimaal 5 jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking met de Nederlandse fiscus aantrekkelijker voor u en voor ons. Periodieke schenkingen zijn namelijk in Nederland volledig aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag.

Vanaf 2014 is de verplichting om een periodieke gift eerst vast te leggen bij een notaris komen te vervallen. U kunt weliswaar nog steeds er voor kiezen om een periodieke gift via de notaris vast te leggen. Maar sinds 2014 volstaat ook een schriftelijke overeenkomst hierover met de Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna.

Klik hier om het formulier ‘Periodieke gift’ te downloaden. Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar het BCA (Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam) of aan een bestuurslid geven. Na completering retourneren wij u het originele formulier voor uw administratie. Wij houden zelf een kopie voor onze administratie. Het is van belang dat u het originele formulier goed bewaart, want op verzoek van de Belastingdienst moet de overeenkomst kunnen worden getoond.

Meer informatie?

Wilt u eerst meer informatie of overleg alvorens een bedrag eenmalig of periodiek te schenken aan de Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna? Neemt u dan gerust contact op met één van de bestuursleden via info@bcatriratna.nl. Het bestuur bespreekt graag met u persoonlijk de mogelijkheden, zodat uw bijdrage volledig en rechtstreeks ten goede komen aan de activiteiten van het BCA Triratna. Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.