Doneren

Denk je erover een donatie te doen?

Boeddhistisch Centrum Amsterdam is erg blij met jouw bijdrage. Ieder bedrag, groot of klein, is van harte welkom! Vrijgevigheid is voor ons een belangrijke waarde. Het heeft een positief effect op de gever én op de ontvanger. Iedereen die betrokken is bij het centrum geeft van zijn/haar tijd, vaardigheden en ervaring. We werken met ongeveer 20 vrijwilligers: mensen die schoonmaken, les geven, de administratie doen, besturen, de PR. Zo gebeurt wat er nodig is om het centrum te laten draaien.

Onze activiteiten willen we zoveel mogelijk aanbieden op basis van vrijgevigheid (dana): een vrijwillige bijdrage, niet direct om wat je hebt gekregen, wel vanuit de wens dat het centrum kan blijven voortbestaan.

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de activiteiten die we aanbieden zoals studiegroepenochtend- en weekend meditatiessangha-avonden etc.

Voor de cursussen & workshops vragen we op dit moment (nog) een minimale financiële bijdrage.

Je kunt bovenstaande doneerknop gebruiken om geld over te maken. Heb je geen Paypal of wil je dat niet gebruiken, dan is het uiteraard ook mogelijk om via een bankoverschrijving geld over te maken. Ons rekeningnummer is NL98INGB0002498334, ten name van Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna.

Éénmalige of periodieke schenking aan Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna?

Éénmalige schenking aan BCA Triratna:

Wilt je éénmalig geld schenken aan de Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna, dan kan dat fiscaal voordelig door een storting naar rekeningnummers NL98INGB0002498334.

Het dagafschrift van je bank of een kwitantie van onze kant is in Nederland een voldoende bewijs voor de Nederlandse fiscus. Deze schenking valt onder de fiscale aftrek mits je minimaal 1% van je belastbaar inkomen weggeeft. Zie de website van belastingdienst voor meer informatie.
Periodieke schenking aan Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna

Periodieke schenking aan BCA Triratna:

Overweeg je de stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna voor minimaal 5 jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking met de Nederlandse fiscus aantrekkelijker voor jou en voor ons. Periodieke schenkingen zijn namelijk in Nederland volledig aftrekbaar. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag.

Vanaf 2014 is de verplichting om een periodieke gift eerst vast te leggen bij een notaris komen te vervallen. Je kunt weliswaar nog steeds er voor kiezen om een periodieke gift via de notaris vast te leggen. Maar sinds 2014 volstaat ook een schriftelijke overeenkomst hierover met de Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna.

Klik hier om het formulier ‘Periodieke gift’ te downloaden. Het ingevulde formulier kunt je per post versturen naar het BCA (Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam) of aan een bestuurslid geven. Na completering retourneren wij je het originele formulier voor je administratie. Wij houden zelf een kopie voor onze administratie. Het is van belang dat je het originele formulier goed bewaart, want op verzoek van de Belastingdienst moet de overeenkomst kunnen worden getoond.

Meer informatie?

Wilt je eerst meer informatie of overleg alvorens een bedrag eenmalig of periodiek te schenken aan de Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna? Neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden via info@bcatriratna.nl. Het bestuur bespreekt graag met jou persoonlijk de mogelijkheden, zodat je bijdrage volledig en rechtstreeks ten goede komen aan de activiteiten van het BCA Triratna. Voor fiscale vragen over schenkingen kun je ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.