Veiligheid en ethische richtlijnen

De boeddhistische centra van Triratna in Nederland hebben met elkaar een beleid afgesproken ten aanzien van veiligheid en ethische richtlijnen. Dit document kun je lezen door deze link te openen.

Triratna is een wereldwijde organisatie met richtlijnen voor veiligheid en ethiek die te vinden zijn via The Buddhist Centre.

Elk centrum binnen Triratna is autonoom en als zodanig kunnen wij de (op de UK wetgeving gebaseerde) richtlijnen naar eigen inzicht aanpassen aan onze Nederlandse situatie.

Wij zijn ook aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) waarbinnen expertise en ervaring worden gedeeld en uitgewisseld op het gebied van veiligheid en ethische richtlijnen.

Vertrouwenspersoon:

We vinden het van groot belang dat iedereen die bij ons binnenstapt zich in alle opzichten en altijd veilig kan voelen. Mocht het ondanks onze inzet toch gebeuren dat je je niet veilig voelt of hebt gevoeld en het is niet mogelijk dit met de mensen ter plekke te delen, dan kun je contact opnemen met één van onze twee vertrouwenspersonen:

– Dhammapitika (man), woont in Driebergen. Hij is beroepsmatig gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon en voorzitter van het retraitecentrum Metta Vihara.

– Abhayanetri (vrouw), woont in Diemen. Zij is actief betrokken bij de Sangha in Amsterdam en het retraitecentrum Metta Vihara. Tot 2019 was zij werkzaam als coach voor individuen, teams en organisaties.

Je kunt bij het ‘onderwerp’ van je email aangeven aan wie van beiden (of beide) je de mail richt. Het emailadres voor hen is vertrouwenspersoon.triratna@protonmail.com

Safeguarding Officer

We want everyone who comes to our centre to feel safe in all respects and at all times.  If this doesn’t happen – and if you don’t want to share this with the leader(s) of the event at the time – you can raise this with us confidentially.  Please feel free to contact one of our Safeguarding Officers to share your experience:

·  Dhammapitika (male), lives in Driebergen. He is director of a healthcare organization and chairman of the Metta Vihara retreat centre.

·   Abhayanetri  (female), lives in Diemen.  She is active in the Amsterdam Buddhist centre and in Metta Vihara.  Until 2019 she worked as a coach for individuals, teams and organisations.

The email address for them is vertrouwenspersoon.triratna@protonmail.comPlease state in the subject-line of your email to which Safeguarding Officer you are addressing your concern, or you can address your email to both.

We are part of the Boeddhistische Unie Nederland (BUN).  If you prefer, you can also contact the external and confidential Safeguarding Officer of this organisation: https://boeddhisme.nl/organisatie/externe-vertrouwenspersoon/

We zijn aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Je kunt ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van deze organisatie als dit je voorkeur heeft.

We herzien het beleid jaarlijks en staan open voor suggesties en aanvullingen. 

Namens de centra in Amsterdam, Arnhem en Hengstdijk,

Dhammapitika en Abhayanetri, vertrouwenspersonen

1 juni 2022