Jouw donatie maakt verschil

Denk je erover een donatie te doen?

Boeddhistisch Centrum Amsterdam is erg blij met jouw bijdrage. Ieder bedrag, groot of klein, is van harte welkom! Vrijgevigheid is voor ons een belangrijke waarde. Het heeft een positief effect op de gever én op de ontvanger. Iedereen die betrokken is bij het centrum geeft van zijn/haar tijd, vaardigheden en ervaring. We werken met ongeveer 20 vrijwilligers: mensen die schoonmaken, les geven, de administratie doen, besturen, de PR. Zo gebeurt wat er nodig is om het centrum te laten draaien.

Onze activiteiten willen we zoveel mogelijk aanbieden op basis van vrijgevigheid (dana): een vrijwillige bijdrage, niet direct om wat je hebt gekregen, wel vanuit de wens dat het centrum kan blijven voortbestaan.

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de activiteiten die we aanbieden zoals studiegroepen, ochtend- en weekend meditaties, sangha-avonden etc.

Voor de cursussen & workshops vragen we op dit moment (nog) een minimale financiële bijdrage.

Je kunt bovenstaande doneerknop gebruiken om geld over te maken. Heb je geen Paypal of wil je dat niet gebruiken, dan is het uiteraard ook mogelijk om via een bankoverschrijving geld over te maken. Ons rekeningnummer is NL98INGB0002498334, ten name van Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna.

· Wil je betalen voor een cursus of workshop geef dan bij de omschrijving aan om welke cursus of workshop het gaat.

· Wil je een bijdrage geven voor een activiteit waaraan je hebt deelgenomen, geef dan bij de omschrijving aan om welke activiteit het gaat.

· Het is uiteraard ook mogelijk om te geven omdat je het Boeddhistisch centrum een warm hart toedraagt. Deze giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting omdat wij de ANBI-status hebben.

· Tot slot is het mogelijk om fiscaal voordelig over een periode van minimaal 5 jaar een zogenaamde periodieke schenking te doen. Een dergelijke schenking is volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. Vanaf 2014 is de verplichting om een periodieke gift eerst vast te leggen bij een notaris komen te vervallen. Je kunt weliswaar nog steeds er voor kiezen om een periodieke gift via de notaris vast te leggen. Maar sinds 2014 volstaat ook een schriftelijke overeenkomst hierover met de Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna.

Klik hier om het formulier ‘Periodieke Gift’ te downloaden. Het ingevulde formulier kan je per post versturen naar het BCA (Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam) of aan een bestuurslid geven. Na completering retourneren wij u het originele formulier voor uw administratie. Wij houden zelf een kopie voor onze administratie. Het is van belang het originele formulier goed te bewaren, want op verzoek van de Belastingdienst moet de overeenkomst kunnen worden getoond.

Wil je eerst meer informatie of overleg alvorens een bedrag eenmalig of periodiek te schenken aan de Stichting Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna? Neemt u dan gerust contact op met de penningmeester via penningmeester@bcatriratna.nl.
Samen bespreken we dan de mogelijkheden, zodat je bijdrage volledig en rechtstreeks ten goede komt aan de activiteiten van het BCA Triratna. Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.

Dank je wel!