Wat als ik de wereld niet ervaar zoals hij werkelijk is? Wordt gelukkiger ;-) Kom naar de themaochtend zondag 3 maart 2019!

Stel nou dat jij de werkelijkheid niet ziet in jou leven? Dat je door je eigen subjectieve bril blijft kijken. En dat de werkelijkheid zien wel gelukkiger doet leven.

Een voorbeeld:
Ondanks allerlei geweldige uitvindingen op het gebied van electronica en informatie-technologie lijkt het erop dat mensen daarvan, ondanks aanvankelijke euforie, niet wezenlijk gelukkiger worden. De reden hiervoor is terug te vinden in ‘de aard van de werkelijkheid’ zoals de Boeddha die zag.

Hoe kom je dan tot werkelijk inzicht? Kom naar de themaochtend op zondag 3 maart.

Deze keer gaat ordelid Arthamitra meer vertellen over waarom je gelukkiger wordt als je de “Werkelijkheid”  leert zien.

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen tussen 10:15 en 10:30.

Om 10:30 openen we de ochtend, praten we over het onderwerp en mediteren we. We stoppen om 12:30.

Aansluitend verzorgen we een eenvoudige lunch voor wie wil.

We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken en ons centrum te kunnen laten bestaan.

Je hoeft je van tevoren niet aan te melden.
Informatie/vragen: info@bcatriratna.nl of 020-6327795

Zondag 6 januari themaochtend over Zingeving met Arthamitra als spreker

Vraag jij je ook wel eens af waar je het allemaal voor doet? Elke dag weer je bed uit om wat te doen, waarvoor, waarom? Wat maakt nu dat ik een dieper gevoel van zingeving voel? Hoe houd ik het vast? Of kan mijn zingeving ook steeds veranderen?

Natuurlijk zullen we aandacht besteden aan de relatie tussen zingeving en boeddhisme. Bijvoorbeeld de vraag of en hoe meditatie en boeddhisme van invloed kunnen zijn op het ervaren van de zin van (of in) ons leven. We nemen daarbij het leven van de Boeddha als inspiratiebron.

Kom luisteren en meepraten tijdens de Themaochtend met Wineke en Matthijs. Koffie en thee zal je alvast goede zin geven! 🙂 Start 10:30 Einde 12:30 daarna wordt lunch aangeboden. #we mediteren ook

Praat met ons mee tijdens de themaochtend over ‘Grenzen’ op zondagochtend 2 december

Iedere eerste zondag van de maand nodigen Wineke en Matthijs een spreker uit die een boeddhistische verdieping geeft over een herkenbaar levensthema.

Het onderwerp van de thema-ochtend op 2 december is ‘grenzen’, met als gastspreker Marjolijn Stoltenkamp.

We kennen vast allemaal wel het gevoel van spijt of schuld wanneer we in woord of daad onze eigen grenzen of andermans grenzen overschrijden.

Wanneer en hoe gaan we in onze uitingen over grenzen van anderen heen of laten we toe dat anderen onze grenzen niet respecteren? Wanneer en hoe eigenen we ons in onze communicatie met anderen toe wat niet van ons is of tolereren we dat anderen dingen voor ons bepalen tegen onze wil? En zijn we hier tegenover onszelf en anderen oprecht over?

Op deze ochtend willen we met elkaar uitwisselen over hoe ‘grenzen’ zich voordoen binnen de menselijke communicatie, met als leidraad de ethische richtlijnen uit het boeddhisme over ware spraak (‘met eerlijke communicatie zuiver ik mijn spraak’) en over je niet toe-eigenen wat je niet toebehoort (‘niet nemen wat niet gegeven is’).

Als we hier ‘in wijsheid’ mee willen omgaan, vraagt dit van ons een zeker nauwkeurig gewaar zijn van wat zich in communicatie met anderen voordoet, en weloverwogen reacties. Het resultaat daarvan is, zo mogen we hopen, een betere en duidelijkere communicatie en meer onderling begrip, en dus meer tolerantie.

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen tussen 10:00 en 10:30.

Om 10:30 openen we de ochtend, praten we over het onderwerp en mediteren we tot 12:30.

Aansluitend verzorgen we een eenvoudige lunch voor wie wil.

We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken en ons Centrum te kunnen laten bestaan.

Je hoeft je van tevoren niet aan te melden.
Informatie/vragen: info@bcatriratna.nl of 020-6327795

 

Zondag 4 november praten we verder over het levensthema perfectionisme.

“Perfectionisme deel 2: een andere kijk op perfectionisme”

In deze ochtend kijken we naar de motieven van de perfectionist en naar die van mensen die niet perfectionistisch zijn.  Dayapadma, die zorgt voor de boeddhistische verdieping, geeft uitleg over de begrippen eternalisme en nihilisme. Beide denkwijzen zijn voorbeelden van onjuiste visie, waardoor we het onszelf en anderen moeilijk kunnen maken.

Tussen 10:00 en 10:30 kun je koffie en theedrinken waarna we om 10:30 de ochtend openen. Vanaf 12:30 is er soep en brood voor wie wil.

Deze ochtend is geschikt voor iedereen die interesse heeft in het levensthema perfectionisme.

Verder mediteren we ook 15 a 30 minuten.

Algemeen:

Iedere eerste zondag van de maand nodigen Wineke en Matthijs een spreker uit die vertelt over een levensthema. Bijvoorbeeld: wat betekent een kwaliteit als perfectionisme vanuit de ogen van een boeddhist? Om 12:30 bieden we een lunch aan!

Je hoeft je niet vooraf aan te melden.
Informatie/vragen: info@bcatriratna.nl of 020-6327795