Ceremonie Voorzitterschap Parina

Op zaterdag 2 februari werd het voorzitterschap van Parina met een ritueel bekrachtigd.  Hier een paar stukjes van wat ze vertelde over haar visie en verantwoordelijkheid:

“Soms is het goed om weer even terug te gaan naar de vraag: waarom bestaat dit centrum? Om een leven in de Dharma mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen met verschillende achtergronden en culturen.”

“De vraag is: Wat houdt Amsterdammers anno 2019 bezig?”

Dansen in het maanlicht: een uitnodiging.

Het maanlicht staat voor de bodhicitta: de diepe wens om vrij te zijn van lijden, voor onszelf en alle levende wezens.  Dansen in het maanlicht is dansen in die wens, die aspiratie. Samen dansen, daar plezier in hebben, bewegen, in allerlei verschillende ritmes, elkaar vasthouden en weer loslaten…

Ik nodig jullie met heel mijn hart uit, om mee te dansen in de komende jaren. 

En ik heb een diep vertrouwen dat we daarmee een kracht voor het goede in Amsterdam en in de wereld zijn.

Verslag overlijden Sangharakshita

Op dinsdag 30 oktober overleed op 93 jarige leeftijd onze dierbare leraar, stichter van onze orde en beweging, Bhante Urgyen Sangharakshita. Ondank zijn hoge leeftijd kwam zijn overlijden toch onverwacht omdat Bhante nog een goede gezondheid genoot. Zelf bestempelde hij de laatste jaren als ‘één van de gelukkigste perioden uit mijn leven’.

Hij was tot op het laatst actief, ontving regelmatig bezoek, ‘schreef’ (dicteerde) nog artikelen, ‘las’ (werd voorgelezen) boeken met een grote variatie aan onderwerpen en was steeds betrokken bij het reilen en zeilen van z’n orde en beweging.

Direct na zijn overlijden hielden we in het BCA een 24 uurs wake waar velen aan deelnamen. In een sfeer van dankbaarheid, eerbied en stilte gingen onze gedachten naar hem uit en naar alles wat hij voor ons, voor de orde, voor de beweging en voor de wereld heeft betekend en nog zal betekenen. In de dagen erna herdachten we hem, zijn leven en zijn werk, met puja’s, lezingen en persoonlijke herinneringen.

24 uurs wake

Bhante werd op zaterdag 10 november begraven op Adhisthana, waar hij de laatste jaren van zijn leven ook woonde.

 

De schrijn in Adhisthana

 

Zo’n 1200 mensen uit alle delen van de wereld waren bij de plechtigheid aanwezig. In het BCA volgden we zijn begrafenis via een lifestream. We hadden het gevoel aanwezig te zijn bij de lezingen over hem, en deel te nemen aan de puja ter ere van hem, en later bij de omcirkeling van zijn graf; met liefde en eerbied voor een groot man die zijn leven in dienst stelde van de Boeddha, de Dharma en de Sangha, voor het welzijn en geluk van velen.

Begrafenis van Sangharakshita

Zie voor korte biografie Sangharakshita: https://www.bcatriratna.nl/sangharakshita/

Introductieworkshop Boeddhisme 13 oktober. Meld je nu aan!

Wil je leren mediteren en/of ben je benieuwd naar wat het boeddhisme inhoudt?

In vier introductie workshops belichten we telkens een ander aspect van de boeddhistische beoefening. Je kunt deze dagen afzonderlijk volgen maar ook als reeks.

Tijdens de tweede workshop op zaterdag 13 oktober gaan we dieper in op het aspect meditatie en leren we de beide meditaties die binnen Triratna beoefend worden.

Tijd: 10:00 tot 13:00 op ons centrum op het WG-Terrein (naast het café/restaurant) in West . Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56

Kosten:  op basis van dana/vrijgevigheid (richtlijn € 20,-)
Aanmelden:  je kunt je tot 1 dag van te voren aanmelden. Vol=vol; max aantal deelnemers is 10. Aanmelden via info@bcatriratna.nl

Voor meer informatie klik hier.