ANBI-Status

De Stichting BCA triratna heeft de ANBI status. Dat betekent o.a. dat je giften aan ons mag opgeven op je aangifteformulier voor de belasting.

Onze Stichting staat bekend onder de naam Boeddhistisch centrum Amsterdam Triratna.

Ons RSIN fiscaal nummer is 805267748

Ons post en bezoekadres is Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, 1054 SP Amsterdam

Onze doelstelling zoals beschreven in onze statuten:

“het uitdragen van het Boeddhisme en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Ons meerjarig beleidsplan betreft:

Het geven van onderricht in Boeddhisme en meditatie door middel van cursussen en studiegroepen. Het organiseren van festivaldagen, bijeenkomsten en andere (soms culturele) activiteiten ter ondersteuning en bevordering van de Triratna Boeddhistische Gemeenschap alles in overeenstemming met de doelstelling.

Verzoeken om huur van de ruimte worden per geval afgewogen.

De bestuursleden bestaan voor de meerderheid uit leden van de Triratna boeddhistische orde.

De stichting wordt vanaf 20-01-2020 door 3 bestuursleden bestuurd.

Voorzitter is: Arthamitra (dhr. G. Bernts)

Secretaris/penningmeester is: dhr. A. Buijten

Bestuurslid is: mw. G. Blees

In 2019 hebben we activiteiten uitgevoerd in lijn met onze statuten en beleidsplan.

Financieel overzicht:

Je kunt hier de jaarrekening van 2019 bekijken.

Je kunt hier de jaarrekening van 2018 bekijken.

Je kunt hier de jaarrekening van 2017 bekijken.

Je kunt hier de jaarrekening van 2016 bekijken.