Laden Activiteiten

« Alle Activiteiten

Boeddhadag met Padmasuri [NL/ENG]

28 april 2024 @ 15:00 21:30

For English see below

Op Boeddhadag staan we stil bij, en vieren we, de prachtige kwaliteiten van Verlichting. Prins Siddharta ging op zoek naar de waarheid, de diepe betekenis van het leven en werd op 35-jarige leeftijd de Boeddha: hij die wakker is. De traditionele verhalen vertellen dat de Verlichting van de Boeddha geleidelijk ontstond of tot bloei kwam naar mate de vollemaansnacht van Wesak duurde.

“Hij richtte zijn geest, in de zuiverheid van zijn concentratie, aldus op de eliminatie van de asrava’s (de drie vooringenomenheden), en s morgens, toen de zon opkwam, wist hij dat de asrava’s volledig waren vernietigd. Hij had de Verlichting bereikt. Siddharta Gautama was de Boeddha geworden” Uit: wie is de Boeddha, Sangharakshita.

We beginnen om 15.00 uur (deur is open vanaf 14.30). Padmasuri zal de Buddhanusati meditatie leiden: ze neemt ons mee in een reflectie/contemplatie waarbij we in onze verbeelding in de nabijheid van de Boeddha kunnen zijn.

“Wie is de Boeddha voor jou? Wat betekent de Boeddha voor jou?” dat zullen Wineke, Max en Carlos met ons delen in een kort praatje.

Boris zal vervolgens het stokje overnemen en ons uitnodigen op een creatieve manier uitdrukking te geven aan wie de Boeddha voor ons is.

We eten samen van 18-19 uur

Daarna zal Arthamitra ons leren de Boeddhapoeja te zingen in het Pali. En als we dat hebben geleerd, gaan we het ook samen doen!

Je bent van harte welkom! De dag zal vooral in het Engels zijn, uiteraard kunnen we vertalen waar nodig.

  • Aanmeldeninfo@bcatriratna.nl en laat ons weten of je mee eet
  • Prijs: Dana. Boeddhistische principe van vrijgevigheid. Bij voorkeur overmaken naar NL98INGB0002498334, cash in de danaschaal in het Boeddhistisch Centrum, met de QR code in het BCA of via de doneerknop.
  • Locatie: Boeddhistisch Centrum Amsterdam (Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, Amsterdam (WG-Terrein) 

English

On Buddha Day, we reflect on and celebrate the magnificent qualities of Enlightenment. Prince Siddhartha sought the truth, the profound meaning of life, and at the age of 35, he became the Buddha: the awakened one. Traditional stories tell us that the Buddha’s Enlightenment gradually arose or blossomed as the full moon night of Wesak progressed.

He directed his mind, in the purity of his concentration, towards the elimination of the asravas (the three biases), and in the morning, when the sun rose, he knew that the asravas had been completely destroyed. He had attained Enlightenment. Siddhartha Gautama had become the Buddha.” From: Who is the Buddha, Sangharakshita.

We will start at 3:00 PM (door is open at 2:30 PM). Padmasuri will lead the Buddhanusati meditation: she will guide us in a reflection/contemplation where we can imagine ourselves in the presence of the Buddha.

“What does the Buddha mean to you?” Padmasuri and two members of the sangha will share their thoughts with us.

Then, Boris will take over and invite us to creatively express who the Buddha is to us.

We will have supper together from 6:00-7:00 PM.

Afterwards, Arthamitra will teach us to chant the Buddha Puja in Pali. And once we have learned it, we will do it together!

You are warmly welcome! The day will primarily be in English, and of course, we can translate where necessary.

Registration: info@bcatriratna.nl and let us know if you will join for dinner.
Price: Dana. Buddhist principle of generosity. Preferably transfer to NL98INGB0002498334, cash in the dana bowl at the Buddhist Center, with the QR code in the BCA, or online through our donate button.
Location: Buddhist Center Amsterdam (Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56, Amsterdam (WG-Terrein).