Thema-ochtend over geweldloze communicatie

5 mei @ 10:30 – 12:30
met Gunabhadri

Wat is een beter thema voor 5 mei dan geweldloze communicatie?
Op deze dag vieren we dat we in vrijheid en vrede leven met elkaar, en staan we stil bij manieren waarop we dit in het leven van alle dag in de praktijk kunnen brengen.
De Boeddha gaf als hulpmiddel verschillende ethische leefregels, die onder andere gaan over eerlijk én respectvol communiceren.
De methode van Marshall Rosenberg lijkt daar naadloos op aan te sluiten. Hoe kunnen we ons voordeel doen met deze handvatten zodat we de Boeddhistische principes over communicatie goed kunnen toepassen?
Gunabhadri zal hier over vertellen en we zullen met elkaar oefenen.
Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen tussen 10:15 en 10:30. Om 10:30 openen we de ochtend, praten we over het onderwerp en mediteren we.
We stoppen om 12:30. Aansluitend verzorgen we een eenvoudige lunch voor wie wil. We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken en ons centrum te kunnen laten bestaan.
Je hoeft je van tevoren niet aan te melden.
Informatie/vragen: info@bcatriratna.nl of 020-6327795