Wat als ik de wereld niet ervaar zoals hij werkelijk is? Wordt gelukkiger ;-) Kom naar de themaochtend zondag 3 maart 2019!

Stel nou dat jij de werkelijkheid niet ziet in jou leven? Dat je door je eigen subjectieve bril blijft kijken. En dat de werkelijkheid zien wel gelukkiger doet leven.

Een voorbeeld:
Ondanks allerlei geweldige uitvindingen op het gebied van electronica en informatie-technologie lijkt het erop dat mensen daarvan, ondanks aanvankelijke euforie, niet wezenlijk gelukkiger worden. De reden hiervoor is terug te vinden in ‘de aard van de werkelijkheid’ zoals de Boeddha die zag.

Hoe kom je dan tot werkelijk inzicht? Kom naar de themaochtend op zondag 3 maart.

Deze keer gaat ordelid Arthamitra meer vertellen over waarom je gelukkiger wordt als je de “Werkelijkheid”  leert zien.

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen tussen 10:15 en 10:30.

Om 10:30 openen we de ochtend, praten we over het onderwerp en mediteren we. We stoppen om 12:30.

Aansluitend verzorgen we een eenvoudige lunch voor wie wil.

We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken en ons centrum te kunnen laten bestaan.

Je hoeft je van tevoren niet aan te melden.
Informatie/vragen: info@bcatriratna.nl of 020-6327795