Praat met ons mee tijdens de themaochtend over ‘Grenzen’ op zondagochtend 2 december

Iedere eerste zondag van de maand nodigen Wineke en Matthijs een spreker uit die een boeddhistische verdieping geeft over een herkenbaar levensthema.

Het onderwerp van de thema-ochtend op 2 december is ‘grenzen’, met als gastspreker Marjolijn Stoltenkamp.

We kennen vast allemaal wel het gevoel van spijt of schuld wanneer we in woord of daad onze eigen grenzen of andermans grenzen overschrijden.

Wanneer en hoe gaan we in onze uitingen over grenzen van anderen heen of laten we toe dat anderen onze grenzen niet respecteren? Wanneer en hoe eigenen we ons in onze communicatie met anderen toe wat niet van ons is of tolereren we dat anderen dingen voor ons bepalen tegen onze wil? En zijn we hier tegenover onszelf en anderen oprecht over?

Op deze ochtend willen we met elkaar uitwisselen over hoe ‘grenzen’ zich voordoen binnen de menselijke communicatie, met als leidraad de ethische richtlijnen uit het boeddhisme over ware spraak (‘met eerlijke communicatie zuiver ik mijn spraak’) en over je niet toe-eigenen wat je niet toebehoort (‘niet nemen wat niet gegeven is’).

Als we hier ‘in wijsheid’ mee willen omgaan, vraagt dit van ons een zeker nauwkeurig gewaar zijn van wat zich in communicatie met anderen voordoet, en weloverwogen reacties. Het resultaat daarvan is, zo mogen we hopen, een betere en duidelijkere communicatie en meer onderling begrip, en dus meer tolerantie.

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen tussen 10:00 en 10:30.

Om 10:30 openen we de ochtend, praten we over het onderwerp en mediteren we tot 12:30.

Aansluitend verzorgen we een eenvoudige lunch voor wie wil.

We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken en ons Centrum te kunnen laten bestaan.

Je hoeft je van tevoren niet aan te melden.
Informatie/vragen: info@bcatriratna.nl of 020-6327795