Wat is boeddhisme?

Boeddhisme is een pad van spirituele ontwikkeling en dagelijkse beoefening. Boeddhistische methoden, zoals meditatie, helpen om met meer aandacht, waardering en voldoening je leven te leiden.

De basisprincipes van het boeddhisme zijn heel direct en praktisch:
•    niets is blijvend (denk bijvoorbeeld aan je lichaam, je emoties, je bezittingen etc.), maar we willen zo graag dat fijne dingen altijd blijven voortduren en vervelende dingen ophouden!
•    alles wat we doen, denken of zeggen heeft een effect (een glimlach doet wonderen; een deur hard dichtslaan doet wat met jou en met anderen die het horen)

Boeddhisme richt zich op alle mensen ongeacht ras, nationaliteit, kaste, seksualiteit of geslacht. Er zijn vele praktische boeddhistische methoden en technieken om mensen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en te ervaren dat ze positiever in het leven kunnen staan.

Er zijn wereldwijd zo’n 350 miljoen boeddhisten en een toenemend aantal daarvan woont in het Westen. Er zijn vele verschillende vormen van boeddhisme, maar alle tradities kenmerken zich door geweldloosheid, tolerantie en bijna altijd de beoefening van meditatie.