ANBI status

ANBI status

De Stichting BCA triratna heeft de ANBI status. Dat betekent o.a. dat je giften aan ons mag opgeven op je aangifteformulier voor de belasting.

Onze Stichting staat bekend onder de naam Boeddhistisch centrum Amsterdam Triratna.

Ons RSIN fiscaal nummer is 805267748

Ons post en bezoekadres is Palmstraat 63, 1015 HP Amsterdam

Onze doelstelling zoals beschreven in onze statuten:

“het uitdragen van het Boeddhisme en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Ons meerjarig beleidsplan betreft:

Het runnen van een boeddhistisch centrum. In het centrum worden cursussen verzorgd om een ieder die dat wil in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met het gedachtegoed van het Boeddhisme en om te leren mediteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen cursussen die voor een ieder open staan en activiteiten waarbij de meditaties niet worden uitgelegd. Waarbij de deelnemers geacht worden bekend te zijn met de 2 meditatievormen van Triratna.

In het centrum wordt aan iedereen 2 meditatievormen geleerd. De metta bhavana (liefdevolle vriendelijkheid) en het gewaarzijn van de ademhaling (mindfulness).

Ook wordt het centrum gebruikt voor yogalessen.

Verzoeken om huur van de ruimte worden per geval afgewogen.

De bestuursleden bestaan voor de meerderheid uit leden van de Triratna boeddhistische orde.

 

Bestuur:

De stichting wordt op 1-1-2015 door 4 bestuursleden bestuurd.

Voorzitter is Arthamitra (dhr. G. Bernts)

Secrataris is: Jayavajri (mw. E. den Hollander)

Penningmeester is: Mokshagandhi (mw. M. van der Plas)

Bestuurslid is: Dayapadma (mw. A. Verbon)

Alles wat in dit centrum gebeurt, gebeurt op vrijwillige basis. Niemand krijgt een geldelijke vergoeding voor zijn diensten. Wel worden bepaalde functies ondersteund door het betalen van twee retraites per jaar die verband houden met die functies.

Het betreft de functie “voorzitter van het bestuur” en “mitraconvenor”.

Het jaar 2012 is positief afgesloten met € 1085,-

 

Balanswaarde jaar 2012: € 52.284,41

Balanswaarde jaar 2013: €  50.266,69

Balanswaarde jaar 2014: €  67.796,05