Thema ochtend zo 7/1/2018 Individu vs Groep

Afgelopen zondag sprak Marjolijn over het proces van een individu in een groep. Het individu zou enerzijds volgzaam binnen de groep kunnen zijn, maar anderzijds ook juist rebels. Als je dat doet uit eigenbelang/onmacht dan zou je dat als kinderlijk kunnen beschouwen. We zitten allemaal ergens op een continuüm/lijn tussen volgzaam/rebels (reactief) enerzijds en ware individualiteit (creatief met compassie) anderzijds. Als je ongeveer in het midden zit dan spreken we van een innerlijke volwassenheid en dan heb je een hoger niveau van bewustzijn.

Arrow
Arrow
Slider

 

We hebben gekeken of je kunt groeien in drie verschillende soorten groepen: een gewone disfunctionerende groep, een positieve functionele groep en een spirituele communiteit.

Het werd een uiterst interessante bijeenkomst met maar liefst 12 deelnemers.

Wat ons betreft is dit onderwerp en een uitwerking ervan met praktische voorbeelden uit het dagelijks leven waarbij je je niet senang voelt in een groep een mooi uitgangspunt voor een vervolgbijeenkomst.

De volgende thema ochtend is op zondag 4 februari. Dayapadma zal het dan hebben over verschillende bestuurs/organisatievormen en wat het boeddhisme hier over zegt.

Matthijs en Wineke

Is jouw omgeving inspirerend?

Zondag 7 januari zondag themaochtend met Wineke en Matthijs.

Deze keer is Marjolijn onze gastspreker. Ze vertelt iets over hoe we omgaan met de diverse groepen waar we deel van uitmaken. Zijn we daar tevreden over, voelen we ons geïnspireerd en gestimuleerd door de mensen om ons heen, of juist niet? Passen we ons aan, zetten we ons af of gaan we terzijde staan? En een mogelijke middenweg tussen conformisme en rebellie, namelijk individualiteit, komt aan de orde. Met een oefening om wat zicht te krijgen op onze gewoontepatronen binnen groepen.

Inloop: 10:00-10:30
Start: 10:30
Eind: 12:30
Lunch: 12:30-13:00
Kosten: Een vrijwillige bijdrage
Aanmelden: Niet nodig
Info: info@bcatriratna.nl

We mediteren ook tijdens deze ochtend.

Praat mee over vrije tijd en ontspanning in je spirituele leven tijdens de themaochtend 5 november

Zondag 5 november organiseren Wineke en Matthijs een nieuwe themaochtend. Ze hebben deze keer Arthamitra bereid gevonden te spreken over het thema “Vrije tijd en ontspanning in je spirituele leven”.

De koffie staat klaar vanaf 10:00! We eindigen met een lunch vanaf 12:30.

Tijdens de themaochtend mediteren we ook.

Je hoeft je niet aan te melden en de kosten zijn op basis van dana.

Meer info zie hier.