‘Verklaring tegen geweld in Myanmar’

Vrienden in de sangha,

Het Boeddhistisch Centrum Amsterdam onderschrijft onderstaande publieke verklaring door de eerwaarde Urgyen Sangharakshita, stichter van Triratna m.b.t. het geweld in Myanmar.

 Verklaring betreffende het door Boeddhisten geleide geweld
tegen Moslims in Birma/Myanmar 2017

Als Boeddhist ben ik faliekant tegen de aanmoediging tot geweld en discriminatie ten opzichte van Moslims In Birma, of waar dan ook, in naam van het Boeddhisme.

Geweld en discriminatie door Boeddhisten ten opzichte van niet-Boeddhistische minderheden komt ook voor in andere landen, waaronder Sri Lanka.

Voor zulk geweld bestaat geen Boeddhistische rechtvaardiging. De deelname aan of het aanzetten tot geweld gemotiveerd door haat en vooroordeel gaat tegen de leer van de Boeddha in en is fundamenteel in strijd met de Boeddhistische ethische principes en monastieke geloften.

De vijf ethische voorschriften onderricht door de Boeddha drukken met name het principe van ahimsa, geweldloosheid, uit. Ze sporen aan tot training in mededogen – in gedachte, woord en daad.

Verder spoorde de Boeddha zijn volgelingen aan tot het cultiveren van liefdevolle vriendelijkheid  – niet alleen voor hun familie of etnische groep, maar ook voor vreemdelingen en voor hen met wie we meningsverschillen of ruzie hebben.

In overeenstemming hiermee

*  spoor ik alle Boeddhisten, met inbegrip van mijn Birmese broeders en zusters, aan om samen met mij uiting te geven aan onze afkeer van geweld geleid door Boeddhisten.

*  Ik spoor de Birmese Boeddhistische leiders aan alles te doen wat in hun macht ligt een halt toe te roepen aan het anti-Moslim geweld in hun land.

*  Ik spoor ook de Birmese Boeddhistische leiders aan díe Boeddhistische monniken ter verantwoording te roepen die hebben aangemoedigd tot of deel genomen hebben aan geweld of discriminatie, fysiek of verbaal.

*  Ik roep de regering van Myanmar (Birma) op om onderstaande toe te staan:
– Vrijheid van beweging voor alle burgers met inbegrip van Moslims.
– Onbeperkte toegang tot humanitaire hulp voor alle verdreven burgers.
– Onmiddellijke vrijlating van alle gedetineerde Moslims tenzij beschuldigd van internationaal erkende misdaden.

Ondertekend,

Venerable Urgyen Sangharakshita, stichter van de Triratna Boeddhistische Orde, GB
Dhammachari Amrutdeep, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor & orde convenor, India
Dharmachari Dhammarati, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB en USA
Dharmachari Mahamati, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB
Dharmacharini Parami, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB, Spanje en Latijns Amerika
Dharmachari Saddhaloka, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB
Dharmachari Subhuti, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, publieke preceptor, GB en India
Dharmacharini Vijaya, lid van de Triratna Boeddhistische Orde, privaat preceptor, India

 

Nieuws

Donderdag 5 oktober Vollemaansavond

De Boeddha en zijn leerlingen kwamen elke vollemaansavond samen. Wij zetten deze traditie voort. Een avond vol inspiratie, meditatie en ritueel. 18:00-19:30 Soep (gemaakt door Marjolijn) 19:30-21:30 Vollemaan ceremonie (geleid door Arno) Kosten op basis van vrijgevigheid (dana)

Boeddhistisch Centrum Amsterdam!

In Amsterdam bieden we sinds 1995 gelegenheid tot meditatie en verdieping in het boeddhisme aan.

Boeddhistisch Centrum Amsterdam is deel van de wereldwijde Triratna-organisatie, die de boeddhistische traditie in een moderne context aanbiedt. Triratna staat bekend om haar vriendelijke en informele stijl van lesgeven.

Ons aanbod is toegankelijk voor iedereen, met andere woorden je hoeft geen boeddhist te zijn om bij ons te komen mediteren of een cursus te volgen.

Bekijk/Download hier ons najaarsprogramma.